Speciallæge i neurologi, Erik M. Lehfeldt

Behandlinger og undersøgelser


Neurologer undersøger og behandler sygdomme i hjerne og rygmarv, øvrige nervebaner samt visse muskelsygdomme. Der foretages udredning og behandling af patienter med:

- Parkinsons sygdom, dystoni og tremor og andre bevægforstyrrelser

- Hovedpine, migræne, Horton hovedpine og ansigtssmerter

- Nervebetændelser

- Svimmelhed, balance- og gangforstyrrelser

- Rastløse ben (RLS)

- Smertetilstande, neurogene smerter, fantomsmerter

- Anfaldslidelser som epilepsi og besvimelser

- Føleforstyrrelser

- Lammelser

- Hukommelsesproblemer og demens

- Mistanke om hjernesvulster

- Mistanke om multiple sclerose

- Blodpropper i hjernen og hjerneblødning (apopleksi)

- Neuroinfektioner, herunder Borreliainfektion efter flåtbid

- Følger efter traumer

- Nerveafklemninger og disksusprolapser

Undersøgelsen består af samtalen omkring sygehistorien (symptomernes art og den tidsmæssige udvikling), en fysisk undersøgelse og eventuelle supplerende undersøgelser.

Ved den neurologiske undersøgelse testes, hvordan nervesystemet fungerer. Der undersøges, afhængig af årsagen til henvisningen, mentale funktioner, hjernenerver, tale, muskelstyrke, ufrivillige bevægelser, rystelser eller stivhed i musklerne, koordination, følesans, vibrationssans, reflekser, gangfunktion og balance.

Supplerende undersøgelser kan være nødvendige. Der kan være tale om:

- blodprøver

- registrering af den elektriske aktivitet i hjernen (EEG)

- registrering af den elektriske aktivitet i muskler/nerver (EMG/ENG)

- MR- eller CT-skanning (af hjernen, rygmarven, ryggen eller nerveplekser)

- rygmarvsprøve (lumbalpunktur)


Erik M. Lehfeldt   |   Sygehusvej 7, 2. sal   |   8660 Skanderborg   |   Tlf 86511890
administration